Τελευταίες εκδηλώσεις

 

Γιατί να μας επιλέξετε

Η Group Center Hellas Security αποκλειστική αντιπρόσωπος της G4S στους νομούς Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Εύβοιας είναι εταιρεία παροχής λύσεων ασφαλείας  ειδικευμένη να αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες όπου οι κίνδυνοι σε ασφάλεια και προστασία θεωρούνται απειλές στρατηγικής σημασίας.

Διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η εντοπιότητα του προσωπικού ασφαλείας με αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή γνώση των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών στις επιμέρους εγκαταστάσεις προς φύλαξη.

Επιτρέπει την εγγύτερη παρακολούθηση της παρεχόμενης υπηρεσίας

Επιταχύνει την επέμβαση έκτακτης περιπολίας σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων.

Κάνουμε την διαφορά βοηθώντας τους ανθρώπους να λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να εξελίσσονται και να ευημερεύουν.

Με αίσθηση κοινωνικής ευθύνης παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας με ειδίκευση στην παροχή προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων ασφαλείας σε όλη την Ελλάδα. Παρέχοντας υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε εταιρίες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.