Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Group Center Hellas Security αποκλειστική αντιπρόσωπος της G4S στους νομούς Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Εύβοιας είναι εταιρεία παροχής λύσεων ασφαλείας  ειδικευμένη να αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες όπου οι κίνδυνοι σε ασφάλεια και προστασία θεωρούνται απειλές στρατηγικής σημασίας.

Η GCHS, πρωτοπόρος εταιρεία στα συστήματα ασφαλείας, υποστηρίζει μια σειρά ηλεκτρονικών συστημάτων ικανά να ανταπεξέλθουν και στις πιο σύγχρονες και πολύπλοκες απαιτήσεις και συνεργάζεται με τους πιο έγκυρους και εγκεκριμένους προμηθευτές συστημάτων ασφαλείας.

Η εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων υλοποιείται από τα έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας τα οποία με επαγγελματισμό και οργάνωση ολοκληρώνουν τις διαδικασίες άμεσα, αποτελεσματικά και φροντίζουν για την σωστή λειτουργία τους.

  • Συστήματα Ασφαλείας & Συναγερμού (Intruder & Burglar Alarm)
  • Συστήματα πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και κατάσβεσης (Fire Detection)
  • Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (C.C.TV)
  • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης (Access Control-Time Attendance)

Μετά την εγκατάσταση, παραμένουμε συνεχώς δίπλα στον πελάτη, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και διορθωτική συντήρηση, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των έργων ασφαλείας.

Η  Group Center Hellas Security,  θωρακίζει το σύστημα ασφαλείας σας με το 24ώρο κέντρο λήψης σήματος το οποίο διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και ανταποκρίνεται με επιτυχία στην αποστολή της επιτήρησης των συνδεδεμένων συστημάτων πανελλαδικά και του συντονισμού όλων των προβλεπόμενων ενεργειών σε 24ώρη βάση.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Η βασική υπηρεσία του κέντρου λήψης σημάτων από τα συνδεδεμένα συστήματα ασφαλείας, την επεξεργασία τους και την πραγματοποίηση μιας σειράς ενεργειών ανάλογα με το είδος του συστήματος και τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί.

Με στόχο την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών η  Group Center Hellas Security έχει αναπτύξει μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Σε περιπτώσεις ενεργοποίησης του συναγερμού όχημα της εταιρείας μεταβαίνει άμεσα στον χώρο για εξακρίβωση του συμβάντος και παραμένει εκεί μέχρι την έλευση ορισμένου ως υπεύθυνο από τον πελάτη και της αστυνομίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 

Ειδοποίηση του πελάτη σε περιπτώσεις Όπλισης/Αφόπλισης του συστήματος εκτός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων. Αποστολή συγκεντρωτικών αναφορών: Δημιουργία και αποστολή τους σε τακτική βάση με ανάλυση όλης της δραστηριότητας του συστήματος.

ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ (VIDEO VERIFICATION)

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού, ο χειριστής του κέντρου συνδέεται με το εγκατεστημένο σύστημα CCTV στον χώρο του πελάτη και επιθεωρεί το χώρο με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό προβλήματος.

Είμαστε δίπλα στον πελάτη επιβλέπουμε και παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του μοντέλου ασφαλείας αποτελώντας τον συνεργάτη που μπορείτε να εμπιστευτείτε για την προστασία της ζωής και της περιουσίας σας.

 

Securing Your World

 


H Αποστολή μας

1

Διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η εντοπιότητα του προσωπικού ασφαλείας με αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή γνώση των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών στις επιμέρους εγκαταστάσεις προς φύλαξη.

 
2

Επιτρέπει την εγγύτερη παρακολούθηση της παρεχόμενης υπηρεσίας

 
3

Επιταχύνει την επέμβαση έκτακτης περιπολίας σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων.


Η Φιλοσοφία μας

Κάνουμε την διαφορά βοηθώντας τους ανθρώπους να λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να εξελίσσονται και να ευ ημερεύουν.

Με αίσθηση κοινωνικής ευθύνης παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας με ειδίκευση στην παροχή προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων ασφαλείας σε όλη την Ελλάδα. Παρέχοντας υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε εταιρίες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.


Οι Ικανότητες μας

Συστήματα ασφαλείας 70%
Φύλαξη ιδιωτικών χώρων 90%
Φύλαξη δημόσιων χώρων 90%
Άμεση επέμβαση 60%
Τηλεματικές Εφαρμογές 80%