Αυτόνομος ελεγκτής 1 θύρας με φωτιζόμενο πληκτρολόγιο

Έως 1000 κάρτες προσέγγισης

Έξοδος συναγερμού

Μεταλλική κατασκευή για εσωτερική / εξωτερική εγκατάσταςη IP54

Δυνατότητα διασύνδεσης σε λογισμικό SiPass Entro μέσω CR1

12-24Vac/dc

Αυτόνομη Μονάδα Ελέγχου Θύρας Κ42

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνομη Μονάδα Ελέγχου 2 Θυρών Κ44

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΥΡΑΣ BC615

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Επαγωγικός Καρταναγνώστης PR500

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Επαγωγικός Καρταναγνώστης PP500

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνομος ελεγκτής θύρας DC800

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Κάρτα Προσέγγισης ΙΒ42

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Παθητικό Tag Προσέγγισης IB44

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Παθητικό Αυτοκόλλητο Tag Προσέγγισης ΙΒ45

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Επαγωγικός Καρταναγνώστης HD500

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης