Καρταναγνώστης επαγωγικός προσέγγισης (proximity) heavy duty έως 5cm με κάρτες EM, CLK/DAT

 

Εσωτερική / εξωτερική εγκατάσταση IP54 12-24Vdc 

Αυτόνομη Μονάδα Ελέγχου Θύρας Κ42

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνομη Μονάδα Ελέγχου 2 Θυρών Κ44

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΥΡΑΣ BC615

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Επαγωγικός Καρταναγνώστης PR500

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Επαγωγικός Καρταναγνώστης PP500

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνομος ελεγκτής θύρας DC800

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Κάρτα Προσέγγισης ΙΒ42

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Παθητικό Tag Προσέγγισης IB44

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Παθητικό Αυτοκόλλητο Tag Προσέγγισης ΙΒ45

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Επαγωγικός Καρταναγνώστης HD500

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης