Πίνακας IC60 Modular, 8/16 Ενσύρματων Ζωνών, 100 Χρήστες, 2 Partitions,

4 Έξοδοι (επεκτ. σε 8)

Δυνατότητα μετατροπής σε ασύρματο με δέκτη IRFW6-10

Κεντρική Μονάδα Siemens IC60M-8

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Πληκτρολόγιο Siemens

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Ασύρματο χειριστήριο Siemens

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Ασύρματος Ανιχνευτής Κίνησης Siemens

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Ασύρματη Μαγνητική Επαφή Siemens

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Κεντρική μονάδα Bosch AMAX 3000

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Πλκτρολόγιο Bosch

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης Bosch

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Ασύρματη μαγνητική επαφή Bosch

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού