Πίνακας IC60 Modular, 8/16 Ενσύρματων Ζωνών, 100 Χρήστες, 2 Partitions,

4 Έξοδοι (επεκτ. σε 8)

Δυνατότητα μετατροπής σε ασύρματο με δέκτη IRFW6-10