Κεντρικη Μονάδα 8-32 Ζωνών, 8 περιοχές, 64 κωδικοι, usb direct connention, 256 events , κουτί & μετ/στης εμπεριέχεται

Κεντρική Μονάδα Siemens IC60M-8

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Πληκτρολόγιο Siemens

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Ασύρματο χειριστήριο Siemens

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Ασύρματος Ανιχνευτής Κίνησης Siemens

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Ασύρματη Μαγνητική Επαφή Siemens

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Κεντρική μονάδα Bosch AMAX 3000

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Πλκτρολόγιο Bosch

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης Bosch

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού

Ασύρματη μαγνητική επαφή Bosch

Συστήματα Ασφάλειας & Συναγερμού